خدمات پاک سازی نمای ساختمان با بندباز با بالاترین کیفیت و نانو روی محل مقرر که تا چندین سال کثیف نمیشود.

قیمت نماشویی

قیمت نماشویی دلایل زیادی دارد:   کثیف بودن و یا نبودن نما  – فرم و استایل نما – جنس نمای مورد نظر ساختمان

برای ادامه قیمت حدودی نماشویی کلیک کنید         قیمت نماشویی ساختمان