پیچ کردن سنگ

چرا باید نما را محکم سازی کنیم؟پیچ رولپلاک انواع سنگ

پیچ و رولپلاک انواع سنگ پیچ کردن سنگ: در کشور ما به علت وجود معادن بزرگ سنگ‌ و درنتیجه ارزانی سنگ‌ نما در مقایسه با سایر کشورها، اکثر ساختمان سازها به این فکر افتاده اند که برای نمای ساختمان خود ادامه مطلب